Miljöarbete

Klimatsmarta idéer

På Trollängen är miljöfrågan ständigt aktuell. Vi skannar kontinuerligt av marknaden efter nya innovationer som kan bidra till bättre standard och hållbar utveckling.

Väggar som håller förbrukningen nere

I all nybyggnation använder vi oss till exempel av Finjas klimatvägg som är betydligt tjockare än konventionella väggar. Det innebär att värmeförbrukningen effektivt hålls nere.
Läs mer om klimatväggen här. 

Energieffektiv uppvärmning med Ecopilot

Vi använder oss också av systemet Ecopilot från Kabona som är en fastighetsautomation som ger ett jämnare inomhusklimat samtidigt som man sparar energi. Det innebär enkelt uttryckt att en dator styr uppvärmningen och anpassar inomhusklimatet i bostäderna efter ett antal parametrar såsom väder, vind och hur mycket värme som lagrats i betongstommen mm. Ecopilot sitter i alla Trollängens nya fastigheter och ger en besparing på omkring 20 procent fjärrvärme. Dessutom blir inomhusklimatet jämnt och behagligt för de boende. Tillsammans med Finjas smarta klimatvägg ger systemet minimal miljöpåverkan.

http://www.ecopilot.com/projekt/jarnbrottsparken/

Fläktsystem återvinner värme

Andra miljöförbättrande åtgärder är det fläktsystem som vi installerar i alla nya hus. Ett till- och frånluftssystem suger ut 21-gradig luft från lägenheten och återvinner den i en värmeväxlare för att skicka tillbaka luft med samma temperatur. Systemet återvinner 85 procent av värmen i lägenheterna.

Webbproduktion: VimleWebb AB