bjorkris_etapp2

Björkris, Kungsbacka

Trollängen bygger Kungsbackas norra entré

Trollängen bostad AB vill utveckla stadsdelen Björkris med en andra etapp och bedömer att området kan rymma upp emot 800 bostäder varav minst en tredjedel hyresrätter. Även ett äldreboende med cirka 120 platser ska byggas. Byggnadsnämnden har beslutat att ta fram en detaljplan och arbetet med att ta fram ett förslag pågår.

Björkris blir när det står klart en levande och varierande stadsdel, där boende och natur förenas i samklang. Björkris blir den norra entrén till Kungsbacka stad och utgör en tydlig gräns mellan land och stad. Lika nära som det är till handel, service och kommunikationer, är det till Sandsjöbacka naturreservat och Skårbybergen. Inom stadsdelen ryms en generös vistelsepark, en multisportarena, förskola och skola. Björkris är för dig som vill ha ut det bästa av både naturens lugn och stadens möjligheter. Gör vardagen till ett äventyr.

Läs mer under www.bjorkris.se

Webbproduktion: VimleWebb AB