Våra lokaler

Trollängen bygger, utvecklar och förvaltar alla typer av lokaler som ska finnas i ett bostadsområde. För att varje stadsdel ska vara levande fodras lokaler för verksamheter.

Trollängens erfarenheter, av att bygga upp stadsdelar där bostäder blandas med lokaler, har medfört kunskap om efterfrågan av verksamheter i olika bostadsområden. Vi har en känsla för vad ett område och dess boende önskar och bygger efter det, alltifrån vårdcentral och saluhall till kontor och restaurang.

Lokaler

Några av de lokalfastigheter som vi byggt:

Webbproduktion: VimleWebb AB