Att betala hyra är enkelt och smidigt. Välj den metod som passar dig bäst, via internet, autogiro eller med förtryckt avi på post eller bank.

Så betalar du
Vid betalning över internet så anger du OCR-numret som du finner längst ner på din hyresavi.

Vid betalning via autogiro dras hyran automatiskt ifrån ditt konto sista dagen varje månad. Du får ändå förtryckta hyresavier så att du kan kontrollera belopp och dag då hyran dras ifrån ditt konto. Det måste finnas täckning på ditt konto för att betalning ska ske, så tänk på att kontrollera att du har tillräckligt saldo på kontot dagen innan förfallodatum. Blankett för autogiro kan du få av Hanna

Vid betalning via post eller över bankdisk är det bästa att använda det förtryckta inbetalningskortet som kommer med hyresavin. Om du inte har detta till hands så behöver du ange adress, lägenhetsnummer, namn och personnummer.

Har du tappat bort din hyresavi så kontaktar du oss och vi skickar ut en ny till dig.

När betalar jag?
Du betalar hyran en månad i förskott, senast sista dagen i månaden.

Exempel: Hyran för januari ska betalas senast 31 december. Kommer inte pengarna för hyran in i tid skickar vi ut påminnelse, vilket innebär merkostnader för dig.

Vid upprepade förseningar av inbetalning riskerar du att bli uppsagd från lägenheten.