Vi har alla olika livsstilar och skilda vanor. För att trivas i området måste de boende ta hänsyn till varandra, prata med varandra och acceptera varandras olikheter. Alla har samma rättigheter och skyldigheter. Nedan följer några riktlinjer för att vi ska trivas bra tillsammans:

Mellan kl. 22 och kl. 08 ska ljudnivån vara väldigt låg. Sänk musiken, tvätta inte och spika inte i väggen. Tänk på att prata lågt då du vistas på balkongen. Ljud utifrån hörs tydligt in till lägenheterna.
Meddela dina grannar om du ska ha fest, till exempel genom att sätta upp en lapp. Om du blir störd av en fest så rekommenderar vi alltid att i första hand knacka på och vänligt be dem sänka volymen. Man är inte alltid medveten om hur tydligt grannar hör. Om du själv blir tillsagd på grund av hög volym från din bostad ska du respektera detta och sänka volymen omgående.
Enligt hyreslagen är du själv ansvarig för barn, gäster och djur som är i din bostad.
Trapphus och loftgångar ska vara fria från föremål, till exempel cyklar och barnvagnar. De ökar brandrisken och blockerar utryckningsvägen för räddningstjänst.
Du är som hyresgäst skyldig att rapportera in eventuella skador i lägenheten.
Mata inte fåglar från balkongen eller fönster. Det kan störa dina grannar och locka till sig råttor och andra skadedjur.
Det är inte tillåtet att sätta upp paraboler och markiser. Kontakta oss om ni har särskilda skäl.
Häng inte blomlådor utanför balkongräcket, detta innebär en fara för förbipasserande.
Eftersom grillning med såväl gasol som kol osar och medför brandrisk är endast elgrill tillåtet.
Rökning är förbjudet i lägenheten och i de gemensamma utrymmena.
Soprummet är ett utrymme där många irritationer uppstår. Tänk på miljön och sortera ditt avfall. Vik ihop kartonger och håll utrymmet rent och snyggt.