Detaljplanen för Björkris andra etapp har vunnit laga kraft.

Informationsfilm om planen Björkris 2a. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2021-03-08.

Filmen når du om du klickar här eller på bilden ovan.

Läs mer på Björkris.se