Trollängen och Okidoki har vunnit en markanvisning för 100 bostäder vid Gibraltargatan Göteborg. Marken ligger i anslutning till Mossens natur- och rekreationsområde och idrottsanläggningen Fysiken. Gemenskap och hållbar livsstil är i fokus för de sammanlagt ca 100 bostäderna.

Trollängen och Okidoki delar ambitionen att bygga ett hållbart samhälle som är tätt, grönt och blandat med omtanke och kvalitet. Ett viktigt mål är att människor ska mötas i sin vardag genom en blandning av olika boendeformer, upplåtelseformer, kostnadslägen och storlekar inom kvarteren. Inriktningen är att 50% av bostäderna ska vara hyresrätter och 50% bostadsrätter. Bottenvåningarna ska innehålla kommersiella lokaler och bidra till ett aktivt liv i området.

En del av bostäderna ska byggas som bogemenskap. Trollängen har goda erfarenheter av denna boendeform och bygger just nu en liknande bogemenskap på Riksdalergatan i Högsbo med drygt 60 lägenheter och generösa ytor för matlagning, lek och samvaro. Byggnationen startade sommaren 2018 och huset ska klassas med miljöbyggnad GULD.

Det är självklart att bygga ekologiskt hållbart och fortsätta utveckla våra projekt när det gäller energi och mobilitet.

  • Vi vill driva utvecklingen mot det mest hållbara, ekologiska, ekonomiska och sociala område som är möjligt. Vi ska göra det med innovation och modern arkitektur, säger Annika Thörneby på Trollängen.
  • Detta är dubbel glädje för oss. Vi vill utveckla både bogemenskap och enskilda bostäder ihop med Trollängen, men vi ska också genomföra vårt första projekt i egen regi i Göteborg via projektutvecklingsbolaget Okidoki Bygger AB.

Följ utvecklingen och läs mer här: www.trollangenbostad.se och www.okidokiarkitekter.se

För frågor och ytterligare information:
E-post: Annika.thorneby@trollangenbostad.se, rickard@okidokiarkitekter.se