Den 13:e december fattade byggnadsnämnden beslut om samråd för Björkris andra etapp – en viktig milstolpe i vidareutvecklingen av Björkris som innebär att planer och handlingar för expansionen blir offentliga och möjliga att tycka till om. Visionen för området är att skapa en smart och naturnära stadsdel, med fler bostäder, service och lokaler för aktivitet och umgänge. Med direkt närhet till Hede pendelstation och andra kommunikationer blir det här en stadsdel där livets alla äventyr ska kännas nära och tillgängliga.

– Området kring Hede station är strategiskt viktigt för staden och tillsammans med lättillgängliga gång- och cykelstråk utgör det fantastiska kommunikationsmöjligheter för det här området. Vi planerar också att tillgängliggöra skogen och erbjuda miljöer för rekreation och motion för såväl närboende som besökare, säger Annika Thörneby, Projektutvecklare från Trollängen.

I Björkris första etapp finns idag 550 bostäder som alla är sålda eller uthyrda. Den andra etappen innebär ytterligare cirka 800-1000 bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer, en förskola med 10 avdelningar och ett äldreboende med cirka 120 platser. Björkris andra etapp kommer att utvecklas under flera år och planerad byggstart är våren 2020.

Själva samrådet kommer att starta den 15:e januari och pågå under minst fyra veckor. Under denna tid har allmänhet och myndigheter möjlighet att tycka till om förslaget. Kommunen och utvecklarna kommer att bjuda in till informationsmöte under samrådet och förslaget kommer att finnas tillgängligt på kommunens webbplats och i kommunhusets foajé under hela samrådsperioden.

– Vi bygger även en projektlokal där allmänheten ska kunna ta del av förslaget, mötas och diskutera områdets framtid. Projektlokalen, som kommer att ligga vid torget i etapp I, planeras att öppna i samband med att samrådet startar. Vi ser fram emot att få återkomma med information om projektlokalens öppettider, liksom information om datum och tid för informationsträffar, fortsätter Annika Thörneby.

– Vi har väldigt höga ambitioner med det här området. Vi vill bidra till framtidens Kungsbacka och vi ser oss som långsiktiga förvaltare här. Äventyret har bara börjat – det här ska bli det bästa området vi någonsin byggt, avslutar Anders Börjeson, VD Trollängen.