Med anledning av omorganisation har bolagets styrelse fattat beslut om att tillsätta ny ekonomichef för Trollängen/Trollabo-koncernen.

Marlene Landström tillträder som ekonomichef för koncernen från 1 april 2019. Marlene har varit verksam inom koncernens ekonomifunktion som redovisningsansvarig sedan 2012 och har mycket gedigen utbildning och god kännedom om bolagets organisation och verksamhet.

I rollen som ekonomichef ingår ansvar för ekonomifrågor inom koncernens helägda dotterbolag, organisation av ekonomiavdelningen samt att tillsammans med VD arbeta fram affärsstruktur och finansiering, allt med fokus på vår affärsidé om att bygga bostäder med omtanke och kvalitet.

Frågor angående ovanstående information besvaras av VD Anders Börjeson, 0703-73 49 00, anders.borjeson@trollangenbostad.se