BJÖRKRIS Etapp 2a och 2b, KUNGSBACKA

Som Kungsbackas norra entré är Björkris ett modernt bostadsområde med tydlig kvartersstruktur som knyter an till handelsområdet i söder, prästgården och naturen i väster. Villor, radhus och flerbostadshus blandas, men varje kvarter har sin egen identitet. Husen är klimatsmarta och värms upp med miljövänlig, biobränslebaserad fjärrvärme. Här finns bostäder för alla åldrar och skeden i livet. Grönområden och gårdar binder samman kvarteren och mycket kraft har lagts på utformningen av gator och torg.

För mer information om projektet gå in på www.bjorkris.se

PROJEKT I BJÖRKRIS

2023-04-20T18:38:33+02:00

BRF KONINGSBAKKAE

Vid Hede pendelstation i norra Kungsbacka vidareutvecklar vi, tillsammans med Franshill, den smarta och naturnära stadsdelen Björkris. Koningsbakkae med 114 lägenheter i upphöjt läge är först ut i etapp 2 av Björkris. Här är vardagsäventyret som närmast och skogen ligger bokstavligen utanför dörren. Läs mer på koningsbakkae.se

2023-02-16T12:32:05+01:00

VILLOR, KUNGSBACKA

Under 2010 och 2011 byggde vi tre villakvarter med sammanlagt 27 villor i Björkris. Villorna är byggda längst in i Björkris vilket gör att de ligger i ett ostört läge precis intill stora grönområden.