FORSÅKER, MÖLNDAL

Forsåker kommer att bli en helt ny, energigivande stadsdel i Mölndal som bidrar med växtkraft och inspiration till hela regionen. Här kommer bostäder, butiker, restauranger och kontor att mötas i en kontrastrik miljö som sjuder av liv. Utvecklingen av Forsåker är ett av de största bygg- och stadsutvecklingsprojekten i Västsverige under de kommande tio åren, vilket ger en liten hint om stadsdelens storlek och betydelse.

Platsen där Forsåker växer fram har en historia som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. Genom att utnyttja kraften i forsen kunde man anlägga fabriker och producera papper med stor framgång under de kommande 300 åren. Trots att pappersproduktionen numera är nedlagd präglas platsen fortfarande till stor del av forsen som susar genom området. Utöver forsen har Forsåker flera värdefulla kvalitéer, till exempel närheten till Kvarnbyn, Mölndalsån och innerstaden. Mölndalsån, som idag går under mark på flera ställen, kommer att lyftas fram och göras tillgänglig i den nya stadsdelen. Det finns också planer på att ta vara på vattenkraften i området – förhoppningen är att Forsåker i framtiden ska bli självförsörjande på egenproducerad, grön el.

Ett tydligt kännetecken för Forsåker är industribyggnaderna och arvet från pappersindustrin. Den 300-åriga brukshistorien och byggnaderna är viktiga att värna om. Därför kommer delar av den äldre industrikärnan att rustas upp för att bevara platsens själ. Detta kompletteras med modern arkitektur för att skapa spännande kontraster. När stadsdelen är färdigbyggd kommer den att rymma över 3000 bostäder, tusentals arbetsplatser och lokaler för handel, service, utbildning och kultur. Tack vare närheten till flygplats, kollektivtrafik och andra förbindelser blir Forsåker en viktig knutpunkt för hela Göteborgsregionen.

För mer information om projektet gå in på www.forsaker.se

Övrigt information: När Sverige Bygger listade Sveriges hetaste byggprojekt tidigare i år hamnade Forsåker i Mölndal högst upp på prispallen. Läs mer om det här.

PROJEKT I FORSÅKER