RIKSDALERSGATAN, GÖTEBORG

På Riksdalersgatan i Högsbo har vi byggt 59 hyresrätter tillsammans med kollektivet Under Samma Tak. Lägenheterna är en del av en bogemenskap vilket innebär att det utöver det privata boendet finns gemensamma utrymmen för tex matlagning och samvaro.

UnderSammaTak kommer att sköta uthyrning av lägenheterna. Är du intresserad? Gå gärna in på bogemenskapens hemsida, www.undersammatak.org

Byggnationen färdigställdes och hyresgästerna flyttade in i mars 2020. Vi jobbar kontinuerligt med att ta fram nya projekt som kan vara av intresse för dig som letar lägenhet i en bogemenskap eller bara är allmänt nyfiken. Så håll utkik här på hemsidan, under fliken Aktuellt lägger vi upp nyheter om våra olika projekt.

Under våren 2015 tecknade Trollängen och bogemenskap Under Samma Tak ett samarbetsavtal om uppförandet av lägenheter och tillhörande gemensamhetsytor på Riksdalersgatan i Högsbo. Redan efter sommaren 2015 påbörjade vi ett nära och givande samarbete kring att utforma de bostäder som många av medlemmarna idag bor i, till vår hjälp i det arkitektoniska arbetet hade vi Ferrum Arkitekter.

Hur stora ska lägenheterna vara? Hur många lägenheter ska vi bygga? Hur knyter man ihop de gemensamma utrymmena? Vilken typ av uppvärmning ska vi ha? Vart ska postfacken monteras? Vart ska tvättstugan ligga?  Många frågor löstes under processen, stora som små, några i samförstånd andra efter kompromiss. Men vår gemensamma målsättningen kvarstår, vi ska bygga ett hus för gemenskapen grundat i omtanke och kvalitet.