Brf Tunhusen består av två husgrupperingar. Den ena består av fem radhus som ligger förskjutna längs Inre Kustvägen, den andra av fyra huslängor som omgärdar tunet, den egna gården. Färgerna går i ljusa grå och gröna toner och arkitektoniskt jobbar de med samma signaler som gestaltas på två olika sätt.

”Den liggande träpanelen ger en varm känsla samtidigt som huskropparna får ett lägre och bredare intryck. Tillsammans med takbeklädnaden i papp med trekantslist får vi en traditionell estetik i modern tappning.” Säger AnnCharlotte Castler, Arkitekt SAR/MSA Fredblad Arkitekter.

Läs mer på www.brftunhusen.se