Andra huset på Gråberget publicerade…

Nu ligger lägenheterna (30 st)  på Stortoppsgatan 10 och 12 ute på Boplats och är sökbara t.o.m. 190414. Inflyttning på dessa är 15 november.

De 40 lägenheterna på Stortoppsgatan 8 (trygghetlägenheterna) har varit utannonserade en gång i februari. Vid detta tillfälle bokades 10 stycken lägenheter. Resterande kommer preliminärt att publiceras och vara sökbara igen i augusti/september. Inflyttning på dessa är runt 1 mars 2020.

Sista huset, Kabelgatan 19 och 21 med inflyttning maj/juni 2020, kommer preliminärt att publiceras augusti/september.

Läs mer under projektsidan  eller kontakta Jennie  för mer info.