Nu är samrådet igång för Björkris andra etapp – en viktig del i vidareutvecklingen av Björkris som innebär att allmänheten får möjlighet att ta del av detaljplanen och tycka till om förslaget. Trollängen och Finja har öppnat en projektlokal på torget i etapp ett. Hit är alla hjärtligt välkomna för en pratstund, mer information och en titt på vår modell över området.

Visionen för området är att skapa en smart och naturnära stadsdel, med fler bostäder, service och lokaler för aktivitet och umgänge. Stadsmiljön ska vara varierad och rik på upplevelser. Närheten till Hede station tillsammans med lättillgängliga gång- och cykelstråk utgör fantastiska kommunikationsmöjligheter för det här området. Vi planerar också att tillgängliggöra skogen och erbjuda miljöer för rekreation och motion för såväl närboende som besökare.

Den andra etappen innebär ytterligare cirka 800-1000 bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer, en förskola med 10 avdelningar och ett äldreboende med cirka 120 platser. Björkris andra etapp kommer att utvecklas under flera år och planerad byggstart är våren 2020.

Samrådet pågår mellan den 15 januari och 24 februari. Kommunen bjuder under perioden in till ett samrådsmöte i Björkrisskolan, där handläggare från kommunen och representanter från Trollängen och Finja kommer att finnas på plats. Förslaget visas dessutom på Kungsbacka kommuns hemsida liksom i kommunhusets foajé under hela perioden.

Projektlokalen ligger på Björkrisvägen 36. Trollängen och Finja kommer också att bjuda in till ett möte där det finns chans att träffa de arkitekter (Okidoki) och landskapsarkitekter (02Landskap) som tagit fram planen. Detta möte kommer att hållas i projektlokalen 5 februari, kl18:00. För specifika mötesdatum och tider, se kalendarium nedan.

Torsdag 31/1 14.00-20.00,
Lördag 2/2 10.00-13.00,
Tisdag 5/2 14.00-20.00,
Torsdag 7/2 09.00-13.00,
Tisdag 19/2 09.00-13.00,
Torsdag 21/2 14.00-20.00,
Lördag 23/2 10.00-13.00

Läs mer på bjorkris.se