Trollängen Bostad förvärvar ett markområde om drygt 17 hektar i Västra Bodarna i den sydvästra delen av Alingsås kommun. Säljare är Stiftelsen Apotekaren Fredrik Mossbergs donation som ägt fastigheterna sedan 1910-talet. 
Transaktionen omfattar två fastigheter om totalt 174 400 kvm mark samt ett större vattenområde i sjön Mjörn med ett attraktivt läge i natursköna stadsdelen Västra Bodarna. Tillträde sker under hösten 2020.

– Området har en fantastisk karaktär med äldre kulturlandskap, närhet till station och samhällsservice samt en befintlig bebyggelse som skapar en trivsam miljö.

Vi kommer arbeta långsiktigt och i samråd med Alingsås kommun med detta fantastiska markområde med utgångspunkt i platsen, dess historia och natur, och med en önskan om att på sikt varsamt tillskapa nya bostäder som samtidigt berikar området. Bostädernas skala och gestaltning ska ta sin utgångspunkt i naturen och den lantliga karaktären och vi kommer längre fram att bjuda in till samtal med de som bor i närområdet.

Det första vi vill göra är att återskapa naturområdet och dess stränder samt göra platsen tillgänglig som ströv- och rekreationsområde. Vi ser verkligen fram emot att starta den här resan, säger Anders Börjeson, VD Trollängen Bostad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Börjeson, VD Trollängen Bostad
e-post anders.borjeson@trollangenbostad.se