lägenheter hildedal Göteborg

Hildedal Park, Göteborg

51 klimatsmarta lägenheter Projektet omfattar 51 lägenheter i hyresrätt. Veidekke bygger och Fredblad Arkitekter står för arkitekturen. Markarbetena påbörjades under maj 2013 och inflyttning skedde hösten 2014. Husen har generösa ytor runtom som ger en luftig, välkomnande och trygg miljö. Mellan husen finns stora gröna ytor som skapar trevliga gemensamhetsytor. Husen har en genomgående hög kvalité och standard där…

Läs mer »

lägenheter Järnbrott i Göteborg

Järnbrott i Göteborg

Under 2005 deltog Trollängen i en tävling som Göteborgs stad utlyst. Uppgiften var att bygga bostäder för hållbar utveckling. Vårt förslag kom på andra plats, med goda vitsord, vilket sedan innebar att Göteborgs stad tilldelade oss en markanvisning i Järnbrott Frölunda. På denna fina tomt har vi byggt nu ett område som främjar delaktighet och…

Läs mer »

Webbproduktion: VimleWebb AB