Andrahandsuthyrning
Behöver du hyra ut din lägenhet under en tid? Kontakta Hanna för att få blanketten som måste fyllas i.

Tänk på:

 • Som förstahandshyresgäst är det du som ansvarar för att hyran blir betald och att lägenheten och förpliktelser sköts enligt hyresavtalet.
 • Kontrollera alltid den tänkta andrahandshyresgästen. Ta reda på arbetsförhållanden och inkomster. Du kan även ringa
 • Kronofogdemyndigheten på 0771-737300 och kontrollera eventuella betalningsanmärkningar.
 • Vid utlandsvistelse eller en annan situation där du har svårt att sköta dina åtaganden, måste du se till att en fullmakt utfärdas till någon som kan företräda dig i hyresangelägenheterna.
 • Teckna alltid ett hyreskontrakt mellan dig och andrahandshyresgästen.
 • Ett andrahandskontrakt måste vara tidsbegränsat. Avtala därför hur länge det ska gälla.

Lägenhetsbyte
Vid ett lägenhetsbyte ställer vi samma krav på den tilltänkta hyresgästen som vi gör på alla våra boende. Det innebär att personen ska ha en godtagbar och fast inkomst, inga betalningsanmärkningar och inga rapporter om misskötsamhet hos tidigare hyresvärdar. Du får själv, tillsammans med den ifyllda blanketten, bifoga ett arbetsgivarintyg eller någon annan källa som styrker din inkomst.

Vi genomför alltid en besiktning men vid ett lägenhetsbyte övertar den nya hyresgästen lägenheten i det befintliga skicket, om inget annat avtalas.

Blankett för lägenhetsbyte får du vid kontakt med Hanna

Internbyte
Kanske behöver du en mindre eller större lägenhet? Du får gärna anmäla ditt intresse för internt byte hos Trollängen.

Krav för att få byta internt:

 • Du är kontraktsinnehavare
 • Du ska ha bott hos oss i minst ett år
 • Du sköter dina åtaganden
 • Ansökan är skriftlig
 • Överlåtelsekontrakt

Om du vill överlåta ditt hyreskontrakt så måste Hyresvärden godkänna detta, enligt hyreslagens regler. Vi följer dessa och godkänner en överlåtelse under vissa förhållanden. Grundkravet är att ni har bott tillsammans i minst ett år. Med detta menar vi ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans. Det har ingen betydelse om ni är släkt.