PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

När du söker bostad hos oss

När du anmäler dig till Boplats Göteborg eller på Homeq så anger du dina uppgifter i deras system. Dessa uppgifter behövs för att kunna identifiera dig som person så att du kan söka lägenhet hos oss eller andra fastighetsägare. I dessa fall är det respektive bostadsförmedling som är personuppgiftsansvarig.

För två av våra orter (Herrljunga och Vårgårda) så behöver man göra en intresseanmälan på vår hemsida för att söka bostad. Vi har likadana principer och riktlinjer gällande vår personuppgiftsbehandling oavsett hur eller var man söker bostad hos oss.

När vi erbjuder dig en bostad hos oss 
När du blir erbjuden en bostad kommer vi behöva vi behandla uppgifter om dig. Vi behöver bland annat uppgifter som namn, personnummer, ert telefonnummer, er epost, information om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Detta görs genom att vi gör en kreditupplysning, där uppgifter hämtas från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt att vi kan behöva få in anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella samt så länge det finns en pågående relation med oss som företag. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte.

Under hyresförhållandet 
När du blir kund hos oss och erhåller ett hyresavtal behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet kommer vi behandla dina personuppgifter när vi bland annat skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar samt när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god

kundkontakt med dig.  Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med

hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag. Företag som inte har koppling till din roll som hyresgäst eller kund till oss kommer inte få tillgång till era uppgifter.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett eventuellt rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta och så länge det finns eller önskas finnas en relation med oss som företag. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut 
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet genom en automatisk rensning i vårt datasystem efter 12 månader, men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som t.ex. hyresavtalet, beslut från socialnämnd. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex. betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Genuint intresse - Kontoret