Under juni lämnade Anders Börjeson över VD-posten i Trollängen med dotterbolag efter 20 framgångsrika år. Tillträder gör Trollängens nuvarande vVD Måns Norving, anställd i bolaget sedan 2013. Anders kommer fortsatt vara verksam som koncernchef i moderbolaget Trollabo Holding AB, med ansvar för delägda bolag och projekt.

Trollängen är en familjeägd koncern som äger och utvecklar fastigheter och projekt i västra och södra Sverige samt i Åre. Koncernen har genom åren uppfört över 1 500 bostäder varav ca en tredjedel utgörs av hyresrätter för långsiktigt ägande. Övriga bostäder består av bostadsrätter samt äganderätter i form av villor och radhus. Utöver det så utvecklar bolaget även äldreboenden under dotterbolaget Eirhem.

-”Jag är mycket glad över förtroendet att leda organisationen framåt och att stärka Trollängens position, både avseende vårt befintliga hyresbestånd och vår stora projektportfölj”, säger Måns Norving.

-”Trollängens personal och styrelse välkomnar Måns i rollen som VD. Måns besitter god kunskap och kännedom om Trollängens verksamhet och hur man på ett smart och kontrollerat sätt ska fortsätta växa enligt vårt framgångsrecept. Jag har det största förtroendet för Måns och det känns tryggt att lämna över VD rollen till honom” säger Anders Börjeson.