Den 25 november är det internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Det uppmärksammas globalt genom att lyfta fram färgen orange på olika sätt.

Trollängen Bostad samarbetar med föreningen Zonta och har låtit ljusdesignern Sofia Lindén ljussätta utkiksplatsen i Björkris.

Sonja Hönig Schough är Klubbpresident för Zonta i Kungsbacka och tidigare President för Zonta International. Det var i samband med att Sonja tog en promenad upp till utkiksplatsen i Björkris som samarbetet med Trollängen Bostad fick sin start.

– När jag stod och såg ut över Kungsbacka kände jag att detta var en fantastisk plats för inte bara utsikten utan även insikt och reflektion och att jag ville få med platsen i vår kampanj Zonta Says No.

Sonja kontaktade Malin Börjeson som jobbar med affärs- och projektutveckling på Trollängen med idén.

– När Sonja kontaktade oss kända jag direkt att detta ligger helt i linje med vår värdegrund och något vi ville vara en del av, säger Malin Börjeson.

Malin kontaktade ljusdesignern Sofia Lindén och gav henne uppdraget att ljussätta utkiksplatsen, detta blev en ljusinstallation som kommer att bli permanent och med ljus spegla inte bara olika händelser utan även årstidernas skiftningar.

– Ljus och eld har alltid varit en inspirationskälla för mig, även under tiden då jag jobbade som gatuartist i sydamerika. Ljus är inte bara belysning, det berör på ett fysiskt plan och påverkar oss genom våra hormoner, säger Sofia Lindén.

Manifestationen uppmärksammar att det våld som utövas av män och som är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot flickors och kvinnors värdighet och fysiska och emotionella integritet. Enligt WHO är mäns våld mot kvinnor ett stort folkhälsoproblem. FN bedömer att var tredje kvinna på jorden utsätts för våld någon gång under sin livstid och att var femte kvinna utsätts för våldtäkt eller försök till våldtäkt.

Manifestationen kommer att pågå mellan den 25 november och 10 december. Föreningen Zonta att ha en utställning på Kulturhuset i samverkan med Röda Korset för att sprida kunskap om våld mot kvinnor. I Kungsbacka kommer även Kulturhuset och gångbron till stadshuset att vara ljussatta i orange. Under kampanjen Zonta Says No uppmanar vi alla att vara med och bidra till en förändring. Bär gärna något orange för att visa ditt stöd för våldsutsatta kvinnor.