Det går framåt i Forsåker!

Under förra veckan genomfördes slutbesiktning utav bypassystemet samt intaget i Forsåker och Mölndalsån. Nästa steg är att driftsätta dom underjordiska rören för att efter sommaren påbörja byggnationen utav å-rännan.

 

Vattendomen som reglerar byggnationen är omfattande och har tillkommit efter långa processer, vi är väldigt glada att kunna ha en modern miljödom i Forsåker. I den pågående ombyggnationen ingår det att lyfta fram vattnet och göra det synligt genom hela området. Samt att underlätta för fisk och framför allt ål att passera, därför finns både ålyngelvägar samt fiskvägar.

 

Vid den historiska kraftverksbyggnaden, som härrör ifrån 1895, är tanken att återskapa kraftverksdriften. Vilket kommer ge närproducerad ström åt området. På bilderna syns den gamla kraftverkskulverten som renoverats och omhändertagits.