• Aktuellt

SAMRÅD I FORSÅKER

Planförslaget finns utställt för samråd under tiden 4 maj – 16 juni 2017. Har du synpunkter på planförslaget ska dessa skriftligen ha kommit in till stadsbyggnadsförvaltningen senast den 16 juni 2017

Läs mer här!

2017-09-12T17:27:07+01:00